22.06.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Üyelik Başvuru Formu

Step 1 of 5

Dernek Tüzüğümüzün ilgili maddesine göre,

Madde 5 : Asli Üyelik : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi temsilcileri derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olmak isteyenlerin; A) Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren tüzel kişi temsilcileri olmaları, serbest meslek erbabı olmaları, yine ticari ve sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları, B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 (beş) yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş, TC Vatandaşı olan tüm gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri derneğin internet sitesi üzerinden müracaat formunu doldurarak veya dernek merkezine başvurarak 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve sabıka kaydının verilmesi ile başvurular alınır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen kişiler hakkında kararını en geç 30 (otuz) gün içinde verir. Derneğe kabul bildirimi ile birlikte dernek tüzüğü kabul edilen üyeye tebliğ edilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından üye adayının üyeliğe kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde kabul edilen üye tarafından giriş aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını belirtilen süre içinde tamamen ödemeyen başvuru sahibi üyeliğe kabul edilemez. Giriş aidatının tamamen ödenmemesi halinde başvuru sahibi tarafından yapılan kısmi ödemeler derneğe gelir olarak kaydedilir ve başvuru sahibine iade edilmez. Üyeliğe kabul ve reddin son karar mercii Dernek Yönetim Kurulu’dur. C) Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun kişiler arasından derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış veya sağlaması öngörülen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile ‘Fahri Üye’ kabul edilir. Fahri üye oy kullanamaz fakat istediği takdirde aidat ödeyebilir. Derneğe kayıtlı 20 yılını doldurmuş üyeler kendi talepleri olması durumunda aidat ödememe hakkına sahiptirler. Toplantılara katılabilir, fakat oy kullanamazlar. D) Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile tüzel üye olarak kabul edilebilir.