23.07.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Kayıt Formu

Lütfen bir adet faaliyet alanı giriniz

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Örnek : www.bodrumbesiad.org.tr
ornek@ornek.com

-----------------------------------------------------

Örnek : 02523130505
Örnek : 05332715832

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Click or drag a file to this area to upload.
Logonuzu 600x600 pixel boyutlarında, arka planı şeffaf olacak şekilde gönderiniz. 2MB tan büyük ise lütfen wetransfer.com üzerinden gönderim sağlayınız. Mail adresimiz info@www.bodrumbesiad.org.tr

Örnek Logo
Besiad

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu AÇIK RIZA METNİ

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bodrum esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Üyelere yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi, projelerin uygulanması, dernek kurumsal iletişiminin ve üyeler arası iletişimi en verimli şekli ile sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla, Özel nitelikli kişisel verilerim (dernek üyeliği için gerekli kişisel bilgiler, uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, banka bilgileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin üyeliğimin sonlanmasından sonra da, gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve dilediğimde rızamı geri alabileceğimi anladığımı,