03.06.2023 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
REKLAM ALANI
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Besiad Görev Tanımı

Besiad Görev Tanımı

 • Öncelikle Bodrum yerel ekonomisinin, ardından ülkemizin tamamının faydasına dönük, tespit, öneri, fikir ve proje geliştirmek. Bu projelerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde hayata geçmesini sağlamak.
 • Bölgemiz ve ülkemiz çapında, ekonomik düzlemde ortaya çıkan lehte ve aleyhte durumlar ile ilgili gerekli tespitler, eleştiriler, öneriler ve çözümler ile sürece dahil olmak.
 • Bu lehte ve aleythe durumlar ortaya çıktığında, hiç bir siyasi ve/veya başkaca bir faktöre odaklanmadan, objektif, tarafsız, rasyonel donelere dayalı çıktılar ile hareket etmek.
 • Bölgemiz ekonomisini oluşturan tüm bileşenleriyle, gelişimin önündeki engelleri tespit etmek, ortadan kalkması için gerekli çalışmaları üretmek, var olanlara destek vermek.
 • Var olan ve potansiyeli ortaya çıkarılmamış değerlerimizin yüksek ekonomik çıktılar sağlaması yönünde çalışmalar yapmak.
 • Bodrum’un doğası, mimari dokusu, kültürel ve tarihi varlıklarının korunması, daha çok geliştirilmesi ve öne çıkarılması gibi konularda bugüne kadar sergilediği taraflı duruşunu devam ettirmek.
 • Bölgemizde faaliyet gösteren tüm sektörleri odağında tutmak
 • Ürettiği bütün fikir ve projelerin ekonomik zemin ve hedeflerinin yanında, sosyal ve toplumsal fayda da üretecek yapıda olmasına özen göstermek.
 • Derneğimizin kurulduğu günden bu yana yarattığı tüm değerlere, hizmet ve projelere sahip çıkmak, yaşatmak ve geliştirmek.
 • Derneğimizin özerk yapısını korumak. Bodrum’un geleceğinde alacağı önemli rolün, güçlü ve etkili yapısının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine özen göstermek.
 • Bölgemizin ekonomik bileşenleri ile bölgemiz dışındaki iş dünyasının, fayda üretmek noktasında; entegrasyonunu, iş birliğini, sonuç odaklı çalışmalarını artırmak.

Besiad’a Neden Üye Olunmalı

 İş hayatınıza, şirketinize fayda sağlamak ve bu yönde bir STK ya mensup olmak istiyorsanız. Ama bunun yanında yaşadığınız şehre, ülkenize ve toplumuma da hizmet etmek istiyorsanız. Faaliyetlerine ve iletişimine özen göstereceğiniz, aidat yükümlülüğünün bir kamu borcu olduğunu bildiğim bir STK ya üye olmak istiyorsanız. Bir gün bu STK ‘nın yönetiminde ve/veya başında olabilmeyi dünürseniz.

Amacımnız, bu yapıyı bozmadan daha güçlü, daha etkili ve faydalı sonuçlar ortaya çıkarmak için elinizden geldiğince, işleriniz ve hayatınız el verdiğince bu amaçlar için çalışacak kalabalık bir ekip olmaksa.

Doğru bir sivil toplum örgütünün içinde yer alıyorsunuz.

Bunun dışında bir tutum ile Besiad’a üye olunmamalıdır.