21.05.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

BESİAD ENGİN KAPLAN İLE YENİ YÖNETİME “MERHABA” DEDİ

BESİAD ENGİN KAPLAN İLE YENİ YÖNETİME “MERHABA” DEDİ

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği BESİAD, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonunda gerçekleşen BESİAD Yönetim Kurulu Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Ahmet Biçer, Arzum Yalçın ve Songül Kılıç’ın divan kuruluna seçilmesiyle devam eden toplantıda BESİAD Başkanı Emre Köroğlu’nun faaliyet raporunu içeren konuşmasıyla devam etti. Köroğlu konuşmasında şunları söyledi.

“Sevgili BESİAD Üyeleri;

Bu onurlu görevi yapmış olduğumuz dönemimizde bizlere göstermiş olduğunuz ilgi, alaka için teşekkür ederek sözlerime devam etmek istiyorum.

Dünya önemli bir süreçten geçmektedir. Değişim hızının arttığı, dijitalleşmenin her geçen gün öneminin kat ve kat yükseldiği olağanüstü dönemde yaşıyoruz. Değişimin etkileri hayatın her alanına dokunuyor ve her değişim başka değişimlere ihtiyaç gösteriyor.

BESİAD olarak 2017-2018  yıllarında tüm çalışmalarımızla bu değişimin bilinci içeresinde davrandık. Dünyanın en kritik gündemi olan dijital dönüşümü etkinliklerimizin odağına aldık.

Bu çalışmalarımızı yaparken tüm bu değişim sarmalından yerel de toplumsal etkileri iyi analiz ederek, gerekli görmüş olduğumuz farkındalık yaratan, ilgi odağı olan projelerin altını çizdik.

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda diğer kurum ve kuruluşlar ile etkileşimini arttırmak, Bodrum’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaşan kapı olan GESİFED’e üyeliğimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte BESİAD Güney Ege Federasyon yönetiminde yer alarak Türkiye’nin en büyük iş dünyası çatı örgütü olan TÜRKONFED iş birlikteliğimiz başlamış oldu.

Yönetimde bulunduğumuz zamanda, her zaman olduğu gibi, sıklıkla Türkiye ekonomisinin önündeki riskler ve fırsatlar ile ilgili görüşlerimizi açıklamaya devam ettik ve bu yönde bilgilendirici etkinlikler düzenledik. Makroekonomik verileri düzenli olarak analiz ederek kamuoyu ile görüşlerimizi paylaştık. Toplumsal dönüşüme yönelik politika alanlarının en önemlisi olan eğitim alanındaki çalışmalarımıza da hız verdik. Eğitimde ve küresel rekabet gücünde anahtar bir kavram olarak öne çıkan girişimcilik eğitimleri Kamu Kurum ve kuruluşlar ile iş birlikteliği içerisinde çalışmalara devam ettik.

Gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde girişimciliğe ilişkin farkındalığı artırma, girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunma hedefiyle başlattığımız proje 250 girişimciye sertifikaları ile birlikte verilmesiyle rekor bir katılımla kapandı.

Bodrum iş insanlarını odağa alarak, onların büyümelerine destek olunması, dolayısıyla bu bölgelerde refah ve gelir artışına katkı sağlanmasını amaçladık. Bu bağlamda” Ege İhracatçı Birliği ile Elele” ve her yıl gerçekleştirdiğimiz “İş Dünyası Zirvesi” ile başarılı toplantılar düzenledik.

Bunun yanında Turizm sektörü, inşaat sektörü, ağırlama sektörü, denizcilik sektörü, eğitim sektörü, imalat sektörü gibi mümkün olduğunca üyelerimizin iş kolları için yapmış olduğumuz çalışmalar başarılı bir şekilde sonlanmıştır.

Kamuoyuna verdiğimiz mesajlarda, demokraside ilerlemenin kalıcı ve sürdürülebilir olması halinde ekonomik kazanımların olacağını belirttik. Özgürlükler, demokrasi ve hukuk toplumu olmadan; istihdam yaratmaktan, katma değer yaratmaktan, bahsetmenin mümkün olmadığından sıklıkla bahsettik.

BESİAD gerçekleştirdiği faaliyetler ile Bodrum’un geleceğine geniş bir vizyon ile bakmayı başarmıştır. Bu yöndeki çalışmalarımıza değerli katkılar sunan tüm üyelerimize, yönetim asistanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki BESİAD Yüce Önderimiz in bizlere emanet ettiği ve çizdiği yoldan asla bir sapma yapmayacaktır. Başta Bodrum u daima ileri taşıyacak hedefler için azimle çalışmaya, üretmeye devam edecektir.”

BESİAD Olağan Genel Kurulu, Emre Köroğlu’nun konuşmasının ardından faaliyet raporunun okunması ve BESİAD 10. Dönem Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ile devam etti.

BESİAD 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesinin ardından yeni yönetimde yer alan Engin Kaplan da yeni fikirler ve farklı bir yönetim modeli ile BESİAD’ı daha farklı ve iyi bir konuma taşımak istediklerini belirten Engin Kaplan konuşmasında şunları söyledi;

“Bodrum’un ve Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütlerinden, iş insanları örgütlerinden birinin, BESİAD’ın değerli üyeleri ve değerli basın, derneğimizin 10ncu dönem olağan genel kuruluna hepiniz hoşgeldiniz.

BESİAD faaliyetlerini Bodrum yarımadasında başlatmış, bugün ülkemizdeki tüm iş örgütleri ile ilişkiler ve iş birlikleri içine girebilecek kapasite ve vizyona ulaşmış, bölgemizin en etkin, özerk ve güçlü bir  iş örgütü seviyesine ulaşmıştır.

Ben bir genel kurul seçim konuşmasından ziyade hem bizim yönetim kurulumuza hem de bundan sonraki göreve gelecek ekiplere bir yol haritası niteliği taşımasını amaçladığımız BESİAD’ın görev tanımını güncelleyerek başlamak istiyorum.   Bu başlıkların, Besiad yönetimlerinin hizmet eksenini belirlemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

 • Öncelikle Bodrum yerel ekonomisinin, ardından ülkemizin tamamının faydasına dönük, tespit, öneri, fikir ve proje geliştirmek. Bu projelerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde hayata geçmesini sağlamak.
 • Bölgemiz ve ülkemiz çapında, ekonomik düzlemde ortaya çıkan aleyhte durumlar ile ilgili gerekli tespitler, eleştiriler, öneriler ve çözümler ile  sürece dahil olmak.
 • Bölgemiz ve ülkemiz çapında, ekonomik düzlemde ortaya çıkan lehte etki edecek durumlar ve süreçler ile ilgili gerekli desteği yetki ve sorumluluk çizgilerinde sunmak.
 • Bu lehte ve aleyhte durumlar ortaya çıktığında, hiç bir siyasi ve/veya başkaca bir faktöre odaklanmadan, objektif, tarafsız, rasyonel donelere dayalı çıktılar ile hareket etmek.
 • Bölgemiz ekonomisini oluşturan bileşenleri, faktörleri, sektörleri odağına alarak, bu sektörlerin gelişiminin önündeki engelleri tespit etmek, ortadan kalkması için gerekli çalışmaları üretmek, var olanlara destek vermek.
 • Var olan ve potansiyeli ortaya çıkarılmamış değerlerimizin yüksek ekonomik çıktılar sağlaması yönünde çalışmalar yapmak.
 • Bodrum’un doğası, mimari dokusu, kültürel ve tarihi varlıklarının korunması, daha çok geliştirilmesi ve öne çıkarılması gibi konularda bugüne kadar sergilediği taraflı duruşunu devam ettirmek.
 • Bölgemizde faaliyet gösteren sektörlerin ürettiği bütün fikir ve projelerin ekonomik zemin ve hedeflerinin yanında, sosyal ve toplumsal fayda da üretecek yapıda olmasına özen göstermek.
 • Derneğimizin kurulduğu günden bu yana yarattığı tüm değerlere, hizmet ve projelere sahip çıkmak, yaşatmak ve geliştirmek.
 • Derneğimizin özerk yapısını korumak. Bodrum’un geleceğinde alacağı önemli rolün, güçlü ve etkili yapısının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine özen göstermek.
 • Bölgemizin ekonomik bileşenleri ile bölgemiz dışındaki iş dünyasının, fayda üretmek noktasında; entegrasyonunu, iş birliğini, sonuç odaklı çalışmalarını artırmak.

BESİAD 10. Dönem Yönetimi olarak üzerinde çalışmayı planladığımız başlıkları da şu şekilde sıralayabiliriz.

Fuar Faaliyeti

Bodrum’un özellikle bölgesel, coğrafi ve turistik kaldıraç noktalarını da tespit ederek, belirli bir takvim ve mekanizmaya oturtulmuş, sürdürülebilirlik sorunu ortadan kaldırılmış, turizm sezonunun süresini uzatmaya odaklı bir butik fuar marka kenti olmasına yönelik alt yapı, fizibilite ve eylem çalışmaları yapılmalıdır.

Bodrum’da turizm sezonunu uzatmanın yolları;

Yeni turizm ürünlerinin üretilmesi, var olan fakat katma değerli ürüne dönüştürülemeyen atıl kaynaklarımızın ayağa kaldırılması, hali hazırda sunulan turizm ürünlerinin daha geliştirilerek ve kalite çıtası yükseltilerek sunulmasıyla mümkün olacaktır.

Bu iki maddeyi bir araya getirdiğinizde, yerel olarak üretim yapan ve Bodrum’un ulusal ve dünyaya açılan kapısı olan yatçılık, yapı, turizm gibi sektörlerin Fuar’da buluşma anlamında, tercih edilen bir bölge olacaktır.

Fuar takviminin Temmuz-Ağustos ayları dışındaki ve fakat Bodrum’un da tercih edilebileceği aylara, yani Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım aylarına yayılması durumunda bu faaliyet Bodrum ekonomisinin birçok boyutta (personel kalitesi, genel giderler, sürdürülebilirlik, ekonomik refah gibi) yüksek pozitif etkileri olacaktır.

Fuar faaliyetinin diğer yerel yönetim ve dinamikleri ile iş birliği içinde yapılması durumunda, fuar takviminin aynı zamanda Bodrum’u ziyaret takvimine dönüşmesi mümkündür. Bu dönemlerde düzenlenecek olan festival, kongre, çalıştay ve ek organizasyonlar ile katılımcı algısı bir iş ziyaretinden, çok daha efektif, eğlenceli, sadece ilgili şahsı değil, ailesi ve arkadaşlarını da dahil edeceği, uzatılmış seyahatlere dönüşmesi sağlanmalıdır.

Yaratılacak olan bu ziyaretçi hacmi, orta ve üstü ekonomi seviyesine hitap etmekte olduğundan, Bodrum turizm sektörünün kanayan yarası olan ucuz müşteri sorununa da etkili yansımaları olacaktır.

Oluşacak misafir/turist kitlesi, yeni bir kitle olacaktır. Mevcut hacmi büyütecektir. Ürün sunamadığımız başka bir kitlenin misafir edilmesini, memnun kalmaları halinde de bu ziyaretçi sayısının büyüyerek devam etmesini sağlayacaktır. Nihai amaç fuarın bir katalizör olması, Bodrum markasının fuarın kaldıraç etkisiyle hakkettiği uzunlukta, hakkettiği kalitede ve harcama düzeyinde turist ile buluşmasıdır.

Bu çalışmaların neticesinde hem Bodrum bir butik fuar kenti olarak markalaşacak, hem bütün sektörleri direk ya da endirekt etkileyecek ekonomik girdiler sağlanacak, hem de sektörler, mevcut yapısını, kalitesini, vizyonunu gelen müşteri kitlesinin de itici gücü ve mecbur bırakmasıyla geliştirecektir. Besiad fuar konusunu yukarıda ifade ettiğimiz bakış açısı ve amaçlar ile en önemli görev alanlarından birisi olarak odağına koyacaktır.

Besiad İktisadi İşletmesi

Derneğimiz bir iş insanları örgütü olarak, daha güçlü bir ekonomiye sahip olmalıdır. Bu ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin tabi olduğu mevzuatlar gereği neredeyse imkansızdır.  Üye aidatları ile mümkün olamayacak bir seviye olan güçlü ekonomisi olan bir Besiad için bir iktisadi işletmeye sahip olmak şart olmuştur. Bu gelişme, aynı zamanda derneğimizin üyelerimize ve bölgesine sağlayacağı imkanların kalitesini artıracak, daha büyük proje ve çalışmaların içinde yasal mevzuata uygun şekilde yer almasını veya başında olmasını sağlayacaktır.

Çöp Sorunu

BESİAD bölgemizde yaşadığımız çöp sorununun sadece bir yerel yönetim sorunu olmadığı, ekonomik, kültürel, turistik, medeniyet gibi birçok başlıkta direk ve endirekt etkileri olan bir sorun olduğunu kuvvetle vurgulamalıdır. Bu konuda kamusal ve yerel yönetim bazında var olan çalışmalara tüm gücüyle destek vermelidir.

Bunun da yanında, şehrin daha temiz olması, geri dönüşüm, sosyal farkındalık konularında üretilebilecek süreçler mevcuttur. Bir iktisadi oluşumun, çöp toplama ve geri dönüşüm faaliyeti ile Bodrum’un daha temiz, dünyamızdaki ayak izinin daha az, bu artı değerleri yaratırken de ekonomik gelir elde edilen bir model kurulabilir. Bu model tüm kamu, yerel yönetim ve vatandaş düzlemlerinden destek alacaktır.

Tabela Sorunu

Bodrum’un iddiası olan marka turizm destinasyonu olmasının önünde var olan birçok engelden biri de tabela mezarlığı görünümünde olmasıdır. Bir turizm kentine yakışmayacak, hiç bir standardı olmayan, estetikten yoksun, birbirinden daha büyük olmasından başka özelliği olmayan binlerce metal yığını Bodrum’un her yerindedir.

Bu konu tıpkı Bodrum Mavisi gibi, uzun vadeli, uygulanabilir, tüm paydaşlarını memnun edecek,  Bodrum’un daha güzel bir turizm kenti olmasına yönelik bir proje olarak çalışılabilir ve hayata geçirilebilir. Hayata geçirildiği taktirde kentimizin toplam görüntüsünde yaratacağımız pozitif değişim, en küçüğünden e büyüğüne tüm ekonomi paydaşlarına, toplam ekonomiye ve en önemlisi de müstakbel misafirlerimize verdiğimiz Bodrum fotoğrafına büyük fayda sağlayacaktır.

Bu konuda bir swap analizi şarttır. Bu analizin sonuçlarının ışığında izlenecek yol, tüm paydaşların asgari müştereği ile projenin azami faydasının birleştiği noktada sürecin belirlenmesidir.

Turistik Çeşitliliği Güçlendirme Yönünde Projeler

Bodrum turizm sektörü, tüm paydaşlarıyla,  maalesef turizm icra etmekten ziyade turist konaklatmak noktasında sıkışmıştır. Bölgemizin lokomotif sektörü olan (olması gereken) turizmin tıpkı fuar projesi gibi çok çeşitli proje, argüman ve kavram ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

Seyir tepeleri, tramvaylar, özel sokaklar, ortaya/öne çıkarılabilecek tarihi değerler, müzeler, hikâyeler, sinema ve dijital ortam ürünleri gibi başlıklar çoğaltılarak proje unsuru haline getirilebilir, icra edilebilir ya da icra edebilecek kurumlara sunulabilir.

Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletinin Marka Değerini Artırmak,

Tekne imalat sektörünün sorunları,

Bodrum mimarisinin korunması,

Bodrum inşaat sektörünün sorunları,

Bodrum inşaat malzemeleri sektörünün sorunları,

İş dünyamızın küresel değişimi eğitim kanalıyla yakalaması yönünde çalışmalar,

Bodrum eğlence sektörünün sorunları,

gibi yaşadığımız bölgedeki sorunlara eğilmek, çözümler üretmek de BESİAD gibi iş insanlarının aynı platformda buluştuğu bir çatının görevi olmalıdır.

Bunların yanında çok önemsediğimiz ve iş dünyamızın önemli sorunlarından biri de bordrolu çalışanlarımızın, iş arkadaşlarımızın ulaşım sorunu ve maliyetleridir. Bu konuda daha önceden de yapmış olduğumuz çalışmaları tekrar masaya yatırarak tüm paydaşların yararına olacak bir model ile çalışanlarımızın çok daha ucuz maliyetlerle işyerlerine ve evlerine ulaşmalarını sağlamalıyız.

Hepimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor, Cumhuriyetin ilelebet yaşaması, çocuklarımızın, torunlarımızın ve ülkemizin Cumhuriyetin meyveleri ile beslenmelerini diliyorum. Sağladığınız destek ve güven için teşekkürlerimi sunuyorum.

Toplantı Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinden bir pasaj ve Cumhuriyet Bayramına özel hazırlanmış bir video ile sona erdi.

Toplantı sonunda yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları toplantı ile yeni yönetim kurulunda görev dağılımını gerçekleştirdi. Yapılan yeni seçimle birlikte BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Engin Kaplan, görevine resmen başlamış oldu.

BESİAD 10. Dönem Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyeleri şu şekilde;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

ENGİN ALİ KAPLAN – BAŞKAN

NESLİHAN NAZLIOĞLU – BAŞKAN YARDIMCISI

KEMAL ÖZYURT – GENEL SEKRETER

ENVER KILIÇ – SAYMAN

ELVAN BİLGİN – ÜYE

ŞEHVAL ÖZTÜRK – ÜYE

ETHEM SAGAT – ÜYE

AYBERK APAYDIN – ÜYE

YILMAZ ALGÜL – ÜYE

ZEKİ AYDINLIOĞLU – ÜYE

BÜLENT ÇUKUR – ÜYE

MURAT OGAN – ÜYE

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ                       

KAMİL ABUZER KÜSÜLÜ

FERİDUN SEZGİN

MİTHAT KARABIYIKOĞLU

MUSTAFA ÖZÇETİN

AHMET ŞEFİK  ERTEM

SERKAN DEVECİ

NAZLI AYDOĞAN

BURAK GÖĞERÇİN

MURAT ÖZKAYA

ALPTEKİN POLAT

AHMET GÜMÜŞ

GÜNDÜZ NALBANTOĞLU

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER                                                      

AHMET BİÇER

YAŞAR KAYA

SİNAN ÖZER

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER                          

KERİM ÇANGIR

ABDULLAH SERVET

SEVİNÇ GÖKBEL

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER                                              

NESLİHAN TURHAN

KAZIM ASLAN

HÜSEYİN BOYACI

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER                              

MEHMET YARANOĞLU

MEHMET DAĞOĞLU                                İSMAİL ERDOĞAN

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ