22.06.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

5. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

06.11.2010

Göreviİsim Soyisim
BAŞKANCENK SEZGİN
BAŞKAN YARDIMCISIENGİN ALİ KAPLAN
GENEL SEKRETERBERK ÖZER
SAYMANDİLEK ERTEM
ÜYETOLGA TOPRAK
ÜYEUĞUR İLHAMİ ÖZDEN
ÜYEATİLLA SERTTAŞ
ÜYEYILMAZ ALGÜL
ÜYEDURMUŞ ALİ ÖZTÜRK
ÜYEEMRE KÖROĞLU